Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân

Số trang: 10
Mã số: 116664
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 16:43:16
Mẫu sơ yếu về lý lịch cá nhân CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hn h phc -----------  --------------- S YU L LCH t thu t I- s l c b n thn 1. H v tn khai sinh:......................................................Nam(n)................. Vit ch in hoa m nt Cc tn gi khc:............................................................................................. 2. Sinh ngy:.................Thng ......................nm........................................... 3. CMND S......................................................: Ngy cp:..../......../................ Ni cp:........................................................................................................................ ..................... 4. Ni sinh: X ph ng .............................. Qun huyn :............................ Tnh,TP ................................................. 5. Qu Qun: X ph ng ............................. Qun huyn :............................. Tnh,TP ............................................... 6. a ch th ng t r: Ni ng k h khu th ng t r .ghi r X, huyn, tnh hoc s nh, ng ph, ph ng,qun, TP ............................................................ Ni hin nay: X, huyn, tnh hoc s nh, ng ph, ph ng,qun, TP ............................................................................................... 7. Dn tc:.................8. Tn gio:......................... 9. Thnh phn gia nh ..................................... (Ghi l cng nhn,c nng,bn nng,trung nng,ph nng,a ch, dn ngoo thnh tyh, buing bn nh,tiu ch , tiu tu sn, t sn......) 10. Ngh nghip bn thn:................................................................................................................ 11. Ngy nhp ng:..../....../............Ngy xut ng: ......./....../............ Qun hm cao nht,nm .......................... 12. Ngy vo ng:....../....../............ngy chnh thc:......../......./..................................................... 4fd34cb69c6c6a873c000a7d.doc 1nh mu 4x6 13. Ngy vo cng an:......./....../.............. 14. Ngy vo an TNCSHCM:........./........./............. 15. Ni cng tc:................................................................................................................................ 16. Chc v hin nay:......................................................................................................................... 17. Ngy vo bin ch:.............................HDH:................................Ngy vo CQ:....................... 18. Trnh hc vn: Vn ha ph thng:.........................Hc hm, hc v:..................................... .................................................................................................................................................... ........ 19. L lun chnh tr:..........................Lai hnh.........................ni o to...................................... C nhn nm, cao cp, t ru ng cp, s cp Hc tp tr ung, ti chc 20. Trnh ngai ng:..................................................................................................................... 21. Cng vic chnh ang lm:........................................................................................................... 22. Mc l ng:.............bc:...............H s:...............Ngch l ng:.............ngy nhn:................... 23. Tnh t rng sc khe: (Cao, cn nng, bnh mn tn h) .................................................................................................. 24.Nng khiu bn thn:..................................................................................................................... 25. Khen th ng( H un ch ng, huy ch ng,bng khen,, nm no, cp quyt nh) ........................................................................................ .................................................................................................................................................... ........ 26. K lut :(ng, chnh quyn, an th, nm no, cp quyt nh, l do, hnh thc) ............................................................................................. .................................................................................................................................................... ........ 4fd34cb69c6c6a873c000a7d.doc 2 I I . QU TR N H O TO TT Tn t r ng Ngnh hc hoc tn lp thi gian hc loi hnh o to Trnh , vn bng, chng ch I I I . qu t rn h cng tc T ngy thng nm n ngy thng nm Chc danh, chc v, n v cng tc (ng , chnh quyn , an th) 4fd34cb69c6c6a873c000a7d.doc 3 I V - quan h gia nh A. B, m, v (chng ),cc con , anh ,ch, em rut. Qua n h H v tn Ngy thng nm sinh Ngh nghip chc danh , chc v ,n v cng tc, Ni th ng t r B. Gia nh bn ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận