Mẫu đơn xin việc Tiếng Việt

Số trang: 2
Mã số: 116646
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 16:22:23
Nội dung của đơn xin việc cần phải thực tế. Trước khi viết, cần phải tìm hiểu về công ty mình định xin việc. Trong đơn, nên tỏ rõ sự quan tâm, tự hào, trách nhiệm với công ty và nhiệt tình với công việc. Đơn xin việc tốt nhất nên gửi cho cá nhân, trừ trường hợp công ty quy định là gửi về “Phòng Nhân sự” hoặc “Phòng Tuyển dụng”. Nếu được thì nên gửi cho người có toàn quyền quyết đinh tuyển dụng. N i dung c a đ n xin vi c c n ph i th c t . Tr c khi vi t, c n ph i tìm hi u vộ ủ ơ ệ ầ ả ự ế ướ ế ầ ả ể ề công ty mình đ nh xin vi c. Trong đ n, nên t rõ s quan tâm, t hào, trách nhi m ị ệ ơ ỏ ự ự ệ v i công ty và nhi t tình v i công vi c. ớ ệ ớ ệ Đ n xin vi c t t nh t nên g i cho cá nhân, tr tr ng h p công ty quy đ nh là g i v ơ ệ ố ấ ử ừ ườ ợ ị ử ề “Phòng Nhân s ” ho c “Phòng Tuy n d ng”. N u đ c thì nên g i cho ng i có toàn ự ặ ể ụ ế ượ ử ườ quy n quy t đinh tuy n d ng. ề ế ể ụ Ví d 1: ụ Th a Quý Anh/Ch ư ị B ng lá đ n xin vi c này, mong Quý Anh/Ch s tuy n d ng tôi vào làm đ i di n bán ằ ơ ệ ị ẽ ể ụ ạ ệ hàng k thu t c a Công ty. Thông tin này đ c đăng trên Tuyendung.com ngày th hai. ỹ ậ ủ ượ ứ Tôi xin g i kèm b n lý l ch tóm t t đ Quý Anh/Ch xem xét. Tôi tin t ng r ng Quý ử ả ị ắ ể ị ưở ằ Anh/Ch s th y tôi có đ y đ năng l c và ph m ch t đ đ m b o hoàn thành t t công ị ẽ ấ ầ ủ ự ẩ ấ ể ả ả ố vi c đó. ệ Đ c k lý l ch tóm t t c a tôi, Quý Anh/Ch s nh n th y qua h n hai năm làm công tác ọ ỹ ị ắ ủ ị ẽ ậ ấ ơ bán hàng k thu t, tôi đã có kinh nghi m v v n đ kinh doanh mua bán. Trong kh ỹ ậ ệ ề ấ ề ả năng c a mình, tôi khá thành th o vi c t o d ng và tái thi t l p m ng l i khách hàng, ủ ạ ệ ạ ự ế ậ ạ ướ m r ng và qu n lý nh ng khu v c m i, đàm phán h p đ ng và d ch v sau khi bán ở ộ ả ữ ự ớ ợ ồ ị ụ hàng. Tôi tin r ng nh ng kinh nghi m c a tôi trong lĩnh v c này s phát huy đ c tác ằ ữ ệ ủ ự ẽ ượ d ng trong Công ty ABC. ụ Ngoài ra, tôi còn thông th o, hi u bi t các quá trình đ u th u c a các h kinh doanh và ạ ể ế ấ ầ ủ ộ phân lo i s hi u linh ki n và s đ . Trong hai năm kinh doanh, tôi đã nâng đ c l ng ạ ố ệ ệ ơ ồ ượ ượ tiêu th hàng hóa lên g p đôi. Tôi đ c coi là ng i có th bi t phân bi t và gi i quy t ụ ấ ượ ườ ể ế ệ ả ế v n đ , không làm nh h ng đ n cá nhân, khách hàng và các đ i tác khác. ấ ề ả ưở ế ố Tôi mong r ng s có c h i đ c th o lu n v i Quý Anh/Ch v vi c s đóng góp s c ằ ẽ ơ ộ ượ ả ậ ớ ị ề ệ ẽ ứ mình nh th nào đ i v i Công ty ABC. Mong câu tr l i c a Quý Anh/Ch . Hy v ng ư ế ố ớ ả ờ ủ ị ọ lúc thích h p, Quý Anh/Ch s thu x p th i gian đ ph ng v n tôi. ợ ị ẽ ế ờ ể ỏ ấ Xin g i t i Quý Anh/Ch l i chào trân tr ng! ử ớ ị ờ ọ Ký tên. Ví d 2: ụ Th a Quý Anh/Ch ư ị Tôi xin g i kèm theo b n lý l ch tóm t t c a tôi đ Quý Anh/Ch xem xét theo nh ử ả ị ắ ủ ể ị ư qu ng cáo mà Quý Anh/Ch đăng trên trang “Tuyendung.com”. ả ị Là m t tr lý phó t ng giám đ c và là m t chuyên gia trong lĩnh v c ngân hàng đ u t ,ộ ợ ổ ố ộ ự ầ ư ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận