Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong

Lượt xem: 412
Số trang: 40
Mã số: 11619
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 40
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-04 22:35:03
mục lục Lời nói đầu Phần I: Tham khảo mẫu sản phẩm và tính toán thiết kế 3 máy đổi nguồn 1pha thành 3pha 3 I. Tổng quan về máy đổi nguồn 1pha thành 3pha .3 II. Tham khảo mẫu sản phẩm của n-ớc ngoài .4 III. Tính toán thiết kế máy đổi nguồn 1pha thành 3pha 4 Phần II: Quy trình Công nghệ chế tạo máy đổi nguồn 1pha thành 3pha .17 I. Công nghệ chế tạo phần điện từ: 17 II. Công nghệ chế tạo các chi tiết cơ khí và Quy trình lắp ráp 18 Phần III : Khảo nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm 22 I. Kiểm tra xuất x-ởng .22 II. Đặc tính kỹ thuật đạt đ-ợc và số l-ợng sản phẩm máy đổi nguồn 1pha thành 3pha chế tạo thử nghiệm .23 Kết luận và kiến nghị .24 Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo 25 Phụ lục 2: Các bản vẽ thiết kế máy đổi nguồn 1pha thành 3pha .26
— Xem thêm —
Bình luận