Nhúng
Toàn màn hình
/ 36
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (36 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-03 16:02:29
1 Tiu lun t r i t Li m u. [ [ [ thc l mt t rong hai phm t r thuc vn c bn ca tr i t hc. N l hnh thc cao ca s phn nh ca thc ti khch quan, hnh thc m ring con ng i mi c. thc ca con ng i l c nng ca ci khi vt cht c bit phc tm m ng i ta gi l b c con ng i (theo LNin). Tc ng ca thc x hi i vi con ng i l v cng to ln. N khng nhng l kim ch nam cho hot ng thc t in m con l ng lc thc tin. S thnh cng hay th t bi ca thc tin, tc ng tch c hay tiu cc ca thc i vi s pht t r in ca t nhin, x hi ch yu ph thuc vo vai t r ch o ca thc m biu hin ra l vai t r ca khoa hc vn ho v t t ng. Nn kinh t ca n c ta t mt im xut pht thp, t im lc kinh t- k thu t yu, t rong iu kin s bin i khoa hc- cng ngh trn th gii li din ra rt nhanh, liu n c ta c th t oc nhng thnh cng mong mun t rong vic to ra nn khoa hc- cng ngh t t iu chun quc t t rong mt thi gian ngn hay khng? Chung ta phi lm g t rnh c nguy c tt hu so vi cc n c t rong khu vc v t rn th gii? Cu hi ny t ra cho chng ta mt vn l s la chn b c i v t r t t u tin pht t r in khoa hc- cng ngh t rong quan h vi pht t r in Lp: K40 - 1107 1 Tiu lun t r i t kinh t t rong cc giai on ti. Nh vy c ngha l ta cn phi c tr i thc v t r i thc l khoa hc. Chng ta phi khng ngng nng cao kh nng nhn thc cho mi ng i. Tuy nhin nu t r i thc khng bin thnh nim t in v ch th t n cng khng c vai tr g i vi i sng hin thc c.Ch ch trng n t r i thc m b qua cng tc vn ho- t t ng th s khng pht huy c th mnh t ruyn thng ca dn tc. Chc nng ca cc gi t r vn ho em li ch ngha nhn o, tnh o c. Khng c tnh o c th tt c cc dng gi t r ( gi t r vt cht v t inh thn) s mt i ...
— Xem thêm —
Bình luận