Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Số trang: 39
Mã số: 114694
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-02 15:36:30
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Li m u S nghip cng nghip ho hin i ho t n c i hi phi c ngun nhn lc , vn v t i nguyn . i vi Vit Nam , c hai ngun lc t i chnh v t i nguyn th in nhin u r t hn ch nn ngun lc con ng i ng nhin ng vai tr quyt nh .So vi cc n c lng ging chng ta c li th ng dn , tuy nhin nu khng c qua o to th dn ng s l gnh nng dn s cn nu c qua o to chu o th s l ngun nhn lc lnh ngh ,c tc ng tr c tip ln tc tng t r ng ki n h t ca quc gia. Mt i ng nhn lc lnh ngh v ng b cng to nn sc hp dn to ln thu ht vn u t n c ngoi vo Vit Nam . V th bo co chnh t r i hi ng ton quc ln 8 ch r : Gio dc v o to l quc sch hng u , ph ng h ng chung t rong nhiu nm ti l pht t r in ngun nhn lc p ng yu cu cng nghip ho hin i ho t n c . Bo co chnh t r i hi ng ton quc ln 9 cng nu : Phi to nn tng n nm 2020 n c ta c bn tr th n h 1 mt n c cng nghip theo h ng hin i. Con ng cng nghip ho hin i ho ca n c ta c th v cn rt ngn thi gian . Thc t cho thy, s pht tr i n kin h t x hi ph thuc vo nhiu yu t , nhiu iu kin nh ng ch yu nh t vn l ph thuc vo con ng i .iu khng nh t rn li cng ng vi hon cnh n c ta t rong giai on cch mng y mnh cng nghip ho hin i ho t n c. So snh cc ngun lc vi t cch l iu kin , tin pht t r i n t n c v tin hnh cng nghip ho hin i ho th ngun nhn lc c vai tr quyt nh . Do vy , hn bt c ngun lc no khc ,ngun nhn lc phi chim mt v tr t r u ng tm trong chin l c pht tr i n ki nh t x hi n c ta . y l ngun lc ca mi ngun lc , l nhn t quan trng bc nh t a n c ta nhanh chng tr thn h mt n c cng nghip pht tr i n . Do vy , khai thc ,s dng v pht t r i n ngun nhn lc l vn quan t rng gp phn thc ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận