Ứng dụng của laze trong đóng tàu.

Lượt xem: 0
Số trang: 19
Mã số: 113685
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Chuyên đề:
Chuyên đề:
Ứng dụng của laze trong
Ứng dụng của laze trong
đóng tàu.
đóng tàu.
SVTH:
SVTH:
Quốc Duy
Quốc Duy
GVHD:
GVHD:
Nguyễn
Nguyễn
Đình Long
Đình Long
MSSV:
MSSV:
48132057
48132057
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I.Ứng dụng của laze trong hàn,
I.Ứng dụng của laze trong hàn,
cắt,vạch dấu kim loại:
cắt,vạch dấu kim loại:
Ưu điểm:
Ưu điểm:
Cùng một thiết bị có thể dùng cho cả cắt và hàn.
Năng lượng tập trung vào một vùng rất nhỏ (một luồng laser 3
kW có thể tập trung vào một lỗ đường kính 0,2 mm, tạo nên mật
độ năng lượng 95 kW/mm2).
Tiếng ồn và khói ít.
Các góc cắt vuông có chất lượng cao.
Cắt các mép vát hàn không có xỉ, vùng bị ảnh hưởng nhiệt nhỏ.
Biến dạng cắt và hàn rất nhỏ.
Dễ lập trình điều khiển số, có khả năng tự động hóa 3 chiều.
T
Tiết kiệm sử dụng vật liệu.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nhược điểm:
Nhược điểm:
Để hoàn vốn đầu tư mức độ sử dụng phải cao.
Để hoàn vốn đầu tư mức độ sử dụng phải cao.
Chỉ hàn được các thép có C, S và Ph thấp. Phải dùng các cách
Chỉ hàn được các thép có C, S và Ph thấp. Phải dùng các cách
thử phá hoại mới hoặc cải tiến.
thử phá hoại mới hoặc cải tiến.
Cần phải có dung sai về độ phẳng và độ dầy riêng. Ứng suất
Cần phải có dung sai về độ phẳng và độ dầy riêng. Ứng suất
cán được giải phóng khi cắt có thể tạo ra biến dạng tấm.
cán được giải phóng khi cắt có thể tạo ra biến dạng tấm.
Mức độ chấp nhận của các cơ quan đăng kiểm: mối hàn có thể
Mức độ chấp nhận của các cơ quan đăng kiểm: mối hàn có thể
bị cracking cứng hóa, một số mối hàn có tiềm năng bị rỉ cục
bị cracking cứng hóa, một số mối hàn có tiềm năng bị rỉ cục
bộ.
bộ.
Phải thiết kế lại chế độ hàn khi hàn laser (đặc biệt là hàn dầm
Phải thiết kế lại chế độ hàn khi hàn laser (đặc biệt là hàn dầm
chữ T).
chữ T).
Các vết cắt phải mài cạnh do rất sắc.
Các vết cắt phải mài cạnh do rất sắc.
Các mối hàn giáp mối đi một lần chỉ hàn được tôn tới 15 mm.
Các mối hàn giáp mối đi một lần chỉ hàn được tôn tới 15 mm.
Chưa cạnh tranh được với các kỹ thuật hàn hồ quang điện khi
Chưa cạnh tranh được với các kỹ thuật hàn hồ quang điện khi
hàn giáp mối.
hàn giáp mối.
Tải xuống 10,000₫ (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-22 15:12:17
Chuyên đề: Chuyên đề: Ứng dụng của laze trong Ứng dụng của laze trong đóng tàu. đóng tàu. SVTH:SVTH: LêLê Quốc DuyQuốc Duy GVHD:GVHD: NguyễnNguyễn Đình LongĐình Long MSSV: MSSV: 4813205748132057 I.Ứng dụng của laze trong hàn, I.Ứng dụng của laze trong hàn, cắt,vạch dấu kim loại:cắt,vạch dấu kim loại: Ưu điểm:Ưu điểm:  Cùng một thiết bị có thể dùng cho cả cắt và hàn.  Năng lượng tập trung vào một vùng rất nhỏ (một luồng laser 3 kW có thể tập trung vào một lỗ đường kính 0,2 mm, tạo nên mật độ năng lượng 95 kW/mm2).  Tiếng ồn và khói ít.  Các góc cắt vuông có chất lượng cao.  Cắt các mép vát hàn không có xỉ, vùng bị ảnh hưởng nhiệt nhỏ.  Biến dạng cắt và hàn rất nhỏ.  Dễ lập trình điều khiển số, có khả năng tự động hóa 3 chiều.  TT iết kiệm sử dụng vật liệu . Nhược điểm:Nhược điểm: • Để hoàn vốn đầu tư mức độ sử dụng phải cao. Để hoàn vốn đầu tư mức độ sử dụng phải cao. • Chỉ hàn được các thép có C, S và Ph thấp. Phải dùng các cách Chỉ hàn được các thép có C, S và Ph thấp. Phải dùng các cách thử phá hoại mới hoặc cải tiến. thử phá hoại mới hoặc cải tiến. • Cần phải có dung sai về độ phẳng và độ dầy riêng. Ứng suất Cần phải có dung sai về độ phẳng và độ dầy riêng. Ứng suất cán được giải phóng khi cắt có thể tạo ra biến dạng tấm. cán được giải phóng khi cắt có thể tạo ra biến dạng tấm. • Mức độ chấp nhận của các cơ quan đăng kiểm: mối hàn có thể Mức độ chấp nhận của các cơ quan đăng kiểm: mối hàn có thể bị cracking cứng hóa, một số mối hàn có tiềm năng bị rỉ cục bị cracking cứng hóa, một số mối hàn có tiềm năng bị rỉ cục bộ. bộ. • Phải thiết kế lại chế độ hàn khi hàn laser (đặc biệt là hàn dầm Phải thiết kế lại chế độ hàn khi hàn laser (đặc biệt là hàn dầm chữ T). chữ T). • Các vết cắt phải mài cạnh do rất sắc. Các vết cắt phải mài cạnh do rất sắc. • Các mối hàn giáp mối đi một lần chỉ hàn được tôn tới 15 mm. Các mối hàn giáp mối đi một lần chỉ hàn được tôn tới 15 mm. Chưa cạnh tranh được với các kỹ thuật hàn hồ quang điện khi Chưa cạnh tranh được với các kỹ thuật hàn hồ quang điện khi hàn giáp mối. hàn giáp mối. Khái niệm về laserKhái niệm về laser • Laser, là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ Laser, là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích, là quá trình mà nhờ đó một vật liệu kích thích, là quá trình mà nhờ đó một vật liệu có thể bị cắt hoặc đánh dấu bằng cách sử dụng có thể bị cắt hoặc đánh dấu bằng cách sử dụng chùm tia laser dưới sự điều khiển của máy tínhchùm tia laser dưới sự điều khiển của máy tính Các kiểu máy hàn, cắt laser chính Các kiểu máy hàn, cắt laser chính trong đóng tàu trong đóng tàu Laser CO2:Laser CO2:  Được phát triển đầu tiên tại Được phát triển đầu tiên ...
— Xem thêm —
Bình luận