Chương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực

Số trang: 16
Mã số: 113172
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-21 07:00:22
• Là những con ngƣời cụ thể đảm nhận một chức vụ hay một vị trí công tác nào đó trong tổ chức.• Có các cách hiểu khác nhau nhƣng về cơ bản khái niệm về nguồn nhân lực đƣợc xác định bởi những thông tin.... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC I. KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ? NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ? •Lànhữngconngƣờicụthểđảmnhậnmộtchứcvụ haymộtvịtrícôngtácnàođótrongtổchức. •Cócáccáchhiểukhácnhaunhƣngvềcơbảnkhái niệmvềnguồnnhânlựcđƣợcxácđịnhbởinhững thôngtin: •quymôlựclượnglaođộng. •cơcấulựclượngnàytheocácđặctính:giớitính,trìnhđộ chuyênmônnghiệpvụ,ngànhnghề… •sựnổlực,tậntâm,khảnăngsángtạo,sựtrungthực… Kết luận: Nguồnnhânlựclà toànbộkhảnăng vềsứclực,trítuệ củamọicánhân trongtổchức,bất kểvaitròcủahọlà gì. II. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Quản trịlà gì? CHỦ THỂĐỐI TƢỢNGMỤC TIÊU MÔI TRƢỜNG Quản trị nguồn nhân lực là gì? Theoquanđiểmquytrình–hệthốngthì quảntrịnguồnnhânlựclàviệchoạch định,pháttriểnvàđiềukhiểnmộtmạng lƣớicácmốiquanhệảnhhƣởnglẫnnhau vàliênquanđếntấtcảcácthànhphần củatổchức. Quytrìnhnàybaogồm: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THÙ LAO HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC JOB AND WORK DESIGN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC RECRUITME NTTUYỂN DỤNG HRM 1910 Quản trị theo khoa học (Frederich Taylor) 1930 Quan hệ con ngƣời (Elton Mayo – “Western Electric Hawthorn”) THẾ KỶ 21 Con ngƣời-nguồn lực cốt lõi của tổ chức Alvin & Heidi Toffler Jeff Alef Maichael Porter Warren Benis Stephen Covey III. HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1910 Quản trị theo khoa học (Frederich Taylor) Đúng ngƣời đúng việc Thành tích là thƣớc đo đóng góp của nhân viên. Chuyên môn hóa để tăng năng suất Ngƣời lao động mong muốn mình đƣợc sử dụng hiệu quả và đƣợc thúc đẩy bằng vật chất Quan điểm quản trị theo khoa học: 1930-Quantâmđếncon ngƣời -Tạomôitrƣờng chotiếpxúc,giao lƣu -Pháttriểncáctổ chứcphichínhthức -Chútrọnghợptác laođộng 1930 Quan hệ con ngƣời (Elton Mayo – “Western Electric Hawthorn”) Quan điểm quan hệ với con ngƣời: 1930 THẾ KỶ 21 Con ngƣời-nguồn lực cốt lõi của tổ chức Alvin & Heidi Toffler Jeff Alef Maichael Porter Warren Benis Stephen Covey Quan điểm con ngƣời là nguồn lực cốt lõi của tổ chức: •Nguồnnhânlựclànăng lựccạnhtranhbềnvững. •Phitậptrungvàdânchủ hóalàcáchthứcpháthuy quyềnlựccủanhàquảntrị. •Tintƣởngvàokhảnăng củanhânviênđểpháthuy tiềmnăngcủahọ. IV. NHÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VAI TRÒ? CHỨC NĂNG? CÔNG VIỆC? HỌ LÀ AI? V. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG HRM -Toàn cầu hoá và vấn đề cạnh tranh -Thay đổi nhanh chóng về công nghệ -Tái cấu trúc tổ chức ở các công ty -Tính đa dạng của lực lƣợng lao động -Mong muốn của ngƣời lao động -Trách nhiệm thực hiện các mục tiêu xã hội của tổ chức TRÒ CHƠI GÓI 1GÓI 2
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận