BÀI TẬP KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Số trang: 23
Mã số: 113142
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-20 14:29:33
BÀI 1 :Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau :1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thúêGTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số theo giámua chưa có thuế 250.000đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập kho theothực nhận, tiền hàng chưa thanh toán.2) Ngày 7.9 mua một lô hàng có giá trị trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuếGTGT 10% chi phí vận chuyển do bên mua chịu 200.000đ, bên bán trả hộ.Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển chưa thanh toán.3) Ngày 14.9 cty giải quyết số hàng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá300.000đ.4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán về lô hàng đã cho nhập khotheo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức ghi trên hoá đơn bên bán 28triệu đồng, thuế GTGT 10%. BÀI TẬP KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÀI 1 : Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kin h tế phát sinh sau : 1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đơn bên b án 28 triệu đồng, thúê GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiế u một số theo giá mua chưa có thuế 250.000 đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập kho theo thực nhận, tiền hàng chưa thanh toán. 2) Ngày 7.9 mua một lô hàng có giá trị trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển do bên mua chịu 200.00 0 đ, bên bán trả hộ. Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển c hưa thanh toán. 3) Ngày 14.9 cty giải quyết số hàng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá 300.000 đ. 4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán về lô hà ng đã cho nhập kho theo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức g hi trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thuế GTGT 10%. 5) Ngày 21.9 mua lô hàng có giá trên hoá đơn bên bá n 30 triệu đồng, thuế GTGT 10% hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa một số theo giá mua 500.000 đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập luôn số hàng thừ a, tiền hàng chưa thanh toán. 6) Ngày 25.9 nhận được chứng từ đòi tiền của bên bá n về lô hàng đã mua theo HĐKT trị giá 17 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Cty đã chấp nhận thanh toán. Ngân hàng đã cho vay và gởi giấy báo nợ, hàng này cuối tháng chưa về. 7) Ngày 28.9 Cty đề nghị bên bán, bán luôn số hàng thừa nhập kho ngày 21.9 bên bán đồng ý. Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, t heo cả 2 phương pháp nộp thuế GTGT. _____________________________________ BÀI 2 : Tại Cty TM Y trong tháng 10 có các xí nghiệp kinh t ế phát sinh sau 1) Ngày 1.10 mua một lô hàng có giá trên hóa đơn bê n bán 40 triệu đồng, bao bì tính giá riêng 250.000 đồng hàng về kiểm nhậ n nhập kho đủ, tiền hàng chưa thang toán cho người bán, thuế GTGT 10%. 2) Ngày 5.10 mua một lô hàng có giá trên hoá đơn bê n bán 35 triệu, thuế GTGT 10%. Hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiế u một số theo giá mua 500.000 đ, ghi vào chi phí khác 0,4% trên tổng trị giá hàng mua chưa có thuế, số thiếu vượt định mức bắt áp tải bồi thường giá mua. 3) Ngày 8.10 công ty nhận được lô hàng bên bán gửi đến bù vào số hàng thiếu phát sinh ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận