Bài dự thi: Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH

Lượt xem: 7741
Số trang: 10
Mã số: 112712
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – TKV
CÔNG TY THAN NA DƯƠNG – VVMI
Bài dự thi
Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức
HỒ CHÍ MINH
, ngày 15 tháng 09 năm 2009
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Trong lịch sử các dân tộc, những nhân mà thân thế sự nghiệp gắn
lin với 1 giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu
biu cho những đức tính cao qnhất của dân tộc mình , suốt đời đấu tranh cho
tự do, hạnh phúc của nhân dân; từng lời nói việc làm đều thể hiện những nguyện
vọng tha thiết nhất ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chí Minh là một
người như thế!
Hồ Chí Minh
Người lính già,
Đã quyết chiến hy sinh
Cho Việt Nam độc lập,
Cho thế giới hòa bình!
Người đã sống năm mươi năm vũ bão
Vì nhân loại Người quyết dâng xương máu,
Vì giang sơn Người quyết dứt gia đình!
Những u ttrong i Hồ CMinhcủa nhà tTố Hữu m thức dậy
trong lòng mỗi chúng ta tình cảm nhớ thương và lòng biết ơn u sắc Bác H-
vị nh tthiên i, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, V
cha già kính u của n tộc Việt Nam, Người sáng lập n luyện Đảng Cộng
sản Việt Nam, người chiến sĩ kiên cường của phong trào Cộng sản Quốc tế,
Người đã hiến ng cả cuộc đời cho độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Hội; cho
sự m no, hnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người
đặc biệt quan m tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng
viên nhân dân. Thống trong di sản HChí Minh để lại tới hơn 50 i
viết tác phẩm bàn về đạo đức. thể nói, đạo đức một trong những vấn đề
quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.
tưởng đạo đức Hồ CMinh luôn chứa đựng một ý nghĩa rất u sắc về
luận và thực tiễn. Người đã để lại cho muôn đời sau những tấm gương đạo
đức mỗi khi chúng ta soi vào đấy là ta sẽ thy m hồn ta như được trong
sáng hơn, hành vi của ta như được tốt đẹp n, con người ta như được nâng cao
hơn. Bởi tấm gương của một bậc nhân nhưng lại rất đỗi bình dị, rất đỗi đời
thường bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều thể học tập tự hoàn thiện được
chính mình, để ri được trở thành người công bộc trung thành của nhân dân,
người lao động có ích cho xã hội, và là người con hiếu hạnh của gia đình.
Lãnh tụ Cu-ba, Phi-đen-Cat-xtơ-rô đánh giá rằng: đồng c Hồ C Minh
thuộc lớp người đặc biệt i chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ
vũ đời đời bất diệt...”.
Tôi như chim nhỏ giữa rừng,
Bác như nắng đẹp sưởi hồng ban mai.
m nay dù Bác đã đi xa nhưng trong lòng mỗi người con n tộc Việt Nam
và những người Cng sản cn chính trên thế giới. Bác Hồ luôn hiện thân của
người cách mạng suốt đời n nước. "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Ccông
vô tư
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Giđây, trong bối cảnh tình hình của đất nước vừa những hội ln lại
không ít những thách thức rất gay go, thì việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đã trở
thành 1 nhu cầu cấp bách u dài đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ
quốc.
Bác đã dạy: "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Thiếu một mùa thì không thành trời,
Thiếu một phương thì không thành đất,
Thiếu một Đức thì không thành người."
Li Bác dạy thật giản dị, thật gần gũi, thân thương lại vô cùng u sắc
thấm thía. Quả đúng vậy! Cần - Kiệm - Liêm - Chính đều những đức tính
cao đẹp, cbốn đức tínhy có mối liên hệ mật thiết với nhau mà không thể thiếu
đi một đức tính cao đẹp nào trong một con người hoàn thiện.
Ta biết rằng, lao động một nhu cầu quan trọng nhất của cuộc sống lao
động tốt, lao động năng suất cao bảo đảm quan trọng nhất cho những nhu
cầu muôn màu muôn vcủa cuộc sống phát triển. Không thứ nhu cầu nào
được thỏa mãn kng dựa vào tnh quả lao động. chỉ khi quan niệm rõ
lao động là một nhu cầu t mi thỏa mãn được các nhu cầu khác. Biểu hiện của
lao đng thnói gọn trong chữ "Cần". "Cần" tức là siêng năng, chăm chỉ, cố
gắng dẻo dai. Người Trung Quốc có u "Không việc khoa, chỉ e ta không
siêng". Tục ng ta u "Nước chảy mãi đá cũng phải mòn", "kiến tha lâu
cũng đầy tổ". Nghĩa là, Cần thì việc dù khó kn mấy cũng m được. Dao
siêng mài thì sắc bén, ruộng siêng m cỏ thì lúa tốt, siêng học tập tmau biết,
siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến, siêng hoạt động thì sức khỏe.
Chữ Cần chẳng nghĩa hẹp như tay siêng làm thì m sng nhai. lại
nghĩa rộng mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần. Người siêng năng
thì mau tiến bộ, Nsiêng năng t chắc ấm no, cả Làng siêng năng tLàng
phồn thịnh, cả Nước siêng năng thì Nước mạnh giàu.
Muốn chữ Cần nhiều kết quả hơn thì phải kế hoạch cho mi ng
việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng. y gỗ bất kỳ to nhỏ
đều gốc ngọn. Công việc bất kỳ lớn nhđều điu nên làm trước, điều
nên làm sau. Nếu kng kế hoạch thì shao tốn thì giờ, mất công nhiều
kết quả ít.
Mạnh Tử nói: "Người thợ muốn làm khéo thì trước phải sắp sẵn công ccủa
mình".
dụ: Một người thợ Tiện muốn tiện một con ốc. Trước hết người đó kiểm
tra máy móc thiết bị, dụng cđồ nghề, mài sẵn dao tiện, mũi khoan, phôi tin
vừa đủ. Khi các thứ đều sẵn ng người đó mới bắt tay vào việc làm con ốc.
Làm xong, vsinh máy móc, dụng cụ đồ nghề để đúng nơi quy định. Như thế
người y làm việc kế hoạch. Nhờ thế người ấy sẽ không hao p thì giờ,
không tốn lực ng mà việc lại mau thành. Nếu người y không sắp đặt sẵn
sàng trước, khi cần tiện tlại phải đi i dao thì vừa mất thời giờ màng việc
được ít.
Tải xuống 5,000₫ (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-16 11:39:54
Trong lịch sử các dân tộc, có những vĩ nhân mà thân thế và sự nghiệp gắn liền với 1 giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu biểu cho những đức tính cao quý nhất của dân tộc mình , suốt đời đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của nhân dân; từng lời nói việc làm đều thể hiện những nguyện vọng tha thiết nhất và ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chí Minh là một người như thế! Trong lịch sử các dân tộc, có những vĩ nhân mà thân thế và sự nghiệp gắn liền với 1 giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu biểu cho những đức tính cao quý nhất của dân tộc mình , suốt đời đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của nhân dân; từng lời nói việc làm đều thể hiện những nguyện vọng tha thiết nhất và ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chí Minh là một người như thế! HI I H I     hi !"#!$ !%&'%() H*H+ IH                     !"#$% &# '#(! ) *+ (,$ (,-. /0. $1 2 # 3.4 5 '# ) .6$,$5.#  % 7 '# 89, $ . 0 .: ; #  5 4 2 ? 2 @ ” '#  B 6 =.  1 E: F G 7 # ) H ! (B F / B .  I = J K L -# MH # N # !O # f g$,$,/5***”*    ! "#$ =[ #:M I $K$ `# ( F G (, O+#  (,? H 2 - !*I =.[  '# (,  % .6 $, ) ) (! * h?Y i a- ? 2 ? 2 [ [( jk, $: /6 H ) ) '# $5 (! 9#  B ! % 2 $  , * O) d # $% #: 5 H 7#$#$1(!  #:$f!#- B/#, [ .6;(, K:-. # Y$ .E  $.# h?Y J i J a- J ? 2 J ? 2 [ [ (h* T $
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận