Bài tập môn thương mại quốc tế

Số trang: 5
Mã số: 112637
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-16 07:59:32
CHƯƠNG 2:Bài 1: Cho số liệu về năng suất lao động để sản xuất ra 2 sản phẩm X và Yở 2 quốc gia như sau:Hãy xác định:a. Cơ sở mậu dịch cho 2 quốc giab. Mô hình mậu dịchc. Khung tỷ lệ trao đổi giữa 2 quốc giad. Lợi ích mà mậu dịch quốc tế đem đến cho mỗi quốc giae. Nếu tỷ lệ trao đổi gần với tỷ lệ trao đổi ban đầu của QGIthì sẽ làm lợi cho QG nào nhiều? PHẦN BÀI TẬP MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƯƠNG 2: Bài 1: Cho số liệu về năng suất lao động để sản xuất ra 2 sản phẩm X và Y ở 2 quốc gia như sau: NSLĐ Quốc gia I II Sản lượng X/giờ 4 1 Sản lượng Y/giờ 3 2 Hãy xác định: a. Cơ sở mậu dịch cho 2 quốc gia b. Mô hình mậu dịch c. Khung tỷ lệ trao đổi giữa 2 quốc gia d. Lợi ích mà mậu dịch quốc tế đem đến cho mỗi quốc gi a e. Nếu tỷ lệ trao đổi gần với tỷ lệ trao đổi ban đầu củ a QGI thì sẽ làm lợi cho QG nào nhiều? Bài 2: Cho số liệu về năng suất lao động để sx ra X và Y của 2 quốc gia theo sau: NSLĐ Quốc gia I II Sản lượng X/giờ 4 1 Sản lượng Y/giờ 3 2 Hãy xác định: a. Cơ sở mậu dịch giữa 2 QG b. Mô hình mậu dịch giữa 2 QG c. Khung tỷ lệ trao đổi d. Lợi ích mậu dịch của 2 quốc gia nếu tỷ lệ trao đổi là 4X=4Y Bài 3: cho số liệu về năng suất lao động để sản xuất ra s ản phẩm X và sp Y: NSLĐ Quốc gia I II Sản lượng X/giờ 4 1 Sản lượng Y/giờ 3 2 Giả thiết rằng nếu 2 QG dùng toàn bộ tài nguyên thì 1 năm QGI sx được 200 triệu sản phẩm X hoặc 150 triệu sp Y và QGII sả n xuất được 50 triệu sp X hoặc 100 triệu spY a.Hãy vẽ đường giới hạn sx ở hai quốc gia b. Phân tích cơ sở và lợi ích mậu dịch của 2 quốc g ia I và II biết rằng điểm tự cung tự cấp tương ứng A(120X và 60Y) và A’ (40X và 20Y), tỷ lệ trao đổi Px/Py = 1 (giả sử 60X=60Y) Bài 4: Quốc gia I II X(giờ lao động/kg) 20 50 Y(giờ lao động/kg) 30 40 Biết rằng tổng tài nguyên lao động tại QGI là 60.000 giờ, QGII là 120.000giờ 1.Tính chi phí cơ hội của sản phẩm X, Y tại hai quốc gia 2.Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của hai quốc gia 3.Giả sử khi chưa có quan hệ, QGI tự cung tự cấp tạ i điểm A(1500X, 1000Y), QGII tại điểm B (1200X, 1500Y). Xác định lợi ích từ thươ ng mại của 2 quốc gia. Bi 5: Năng suất lao động để sản xuất ra sản phẩm X v sản ph ẩm Y của 2 quốc gia được cho như sau: Trường hợp A B C D Năng suất LĐ Quốc gia I II I II I II I II số lượng sản phẩm X/giờ 4 1 4 1 4 1 4 2 số lượng sản phẩm Y/giờ 1 2 3 2 2 2 2 1 Hy xc định: a. Lợi thế tuyệt đối v khơng cĩ lợi thế tuyệt đối của mỗi quốc gia trong từng trường hợp b. Lợi thế so snh v khơng cĩ lợi thế so snh của mỗi qu ốc gia trong từng trường hợp c. Khả năng xảy ra mậu dịch giữa hai quốc gia trong từ ng trường hợp Bi 6: Xc định lợi thế so snh của QG A về sản phẩm X biết rằng gi trị xuất khẩu sản phẩm X của quốc gia l 500 triệu USD, gi trị xuất khẩu sả n phẩm X của thế giới l 1 tỷ USD, tổng gi trị xuất khẩu của QG A trong 1 năm l 40 tỷ USD v tổng gi trị xuất khẩu của thế giới trong năm l 500 tỷ USD. CHƯƠNG III: Bài 1: Trên một hệ toạ độ 2 trục, vẽ một đường bàng quan tiếp tuyên với một đường sản xuất rộng, phẳng, lõm từ góc toạ độ. Trên một hệ tọ a độ 2 trục khác vẽ một đường bàng quan tiếp tuyến với một đường giới hạn sản xuất hẹp , nhọn, lõm từ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận