Nghiên cứu những nội dung cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp hiện đại. Vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam

Lượt xem: 0
Số trang: 220
Mã số: 112001
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 220
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 10,000₫ (220 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-22 13:04:24
— Xem thêm —
Từ khóa: