Giáo trình nguyên lý hệ diều hành C9 . Hệ điều hành DOS

Lượt xem: 355
Số trang: 35
Mã số: 110266
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 35
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000₫ (35 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-29 15:21:29
Trình bày một số vấn đề về hệ điều hành DOS - hệ điều hành đã đặt mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của máy tính và các hệ điều hành . Trình bày một số vấn đề về hệ điều hành DOS - hệ điều hành đã đặt mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của máy tính và các hệ điều hành .
— Xem thêm —
Từ khóa: