Danh muc truong duoc phe duyet

Lượt xem: 299
Số trang: 13
Mã số: 110048
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Cơ sở giáo dục Việt Nam Đối tác nƣớc ngoài Tên nƣớc Văn bằng Chuyên ngành Văn bản phê duyệt Ghi chú
1
HV Báo chí và Tuyên
truyền
HV Nam Quảng Trung Quốc Cử nhân Báo chí
8586/QĐ-BGDĐT
(25/12/2008)
2
HV Báo chí và Tuyên
truyền
HV Nam Quảng Trung Quốc Thạc sĩ Báo chí
5303/BGDĐT-ĐTVNN
(29/06/2009)
3 2
HV Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Trường ĐH Staten Island CSI/CUNU Hoa Kỳ Cử nhân Kỹ thuật máy tính
9598/BGDĐT-ĐTVNN
(30/10/2009)
4 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cao đẳng Kinh doanh Tài chính
6833/QĐ-BGDĐT
(28/10/2007)
5 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cử nhân
Quản trị lí Tài chính kinh
doanh
6833/QĐ-BGDĐT
(28/10/2007)
6 Trường ĐH Birmingham Anh Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
7355/QĐ-BGDĐT
(13/10/2009)
7 Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin Đức Thạc sĩ Kế toán tài chính và quản trị
1176/QĐ-BGDĐT
(25/3/2011)
8 Trường ĐH Jean Moulin 3 Pháp Thạc sĩ
Luật, Khoa học Chính trị,
Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ
và Toàn cầu hóa
6961/QĐ-BGDĐT
(16/10/2008)
9 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quan hệ quốc tế
4389/QĐ-BGDĐT
(26/9/2011)
10 Trường ĐH Leeds Metropolitan Anh Thạc sĩ
Tài chính và Thương mại
quốc tế
2284/QĐ-BGDĐT
(12/3/2009)
11 Trường ĐH Nam Toulon - Var Pháp
Cử nhân thực
hành
Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài
Chính
3219/QĐ-BGDĐT
(05/8/2010)
12 Viện ĐH Hồng Kông Hong Kong Diploma
Kế toán, Quản lí tài chính,
Quản trị Kinh doanh và
chiến lược
424/QĐ- BGDĐT
(27/01/2010)
13 Trường ĐH Gloucestershire Anh Cử nhân
Kế toán và Quản lí Tài
chính, Quản trị Kinh doanh
và Chiến lược
424/QĐ- BGDĐT
(27/01/2010)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƢỚC NGOÀI
TT
1
3
DANH SÁCH CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
ĐÃ ĐƢỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT
5
4
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
14 Trường ĐH Gloucestershire Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2868/QĐ-BGDĐT
(16/7/2010)
15 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị và Thương mại
4254/QĐ-BGDĐT
(16/9/2011)
16
Trường ĐH Trung Y Dược Thiên
Tân
Trung Quốc Cử nhân Y học Cổ truyền
2087/QĐ-BGDĐT
(14/4/2008)
17
Trường ĐH Trung Y Dược Thiên
Tân
Trung Quốc
Dược sỹ
Đại học
Đông dược
8526/BGĐT- ĐTVNN
(25/9/2009)
18 7 HV Cảnh sát nhân dân Trường ĐH Maryland Hoa Kỳ Thạc sĩ
Lãnh đạo trong lĩnh vực Tư
pháp
584/QĐ-BGDĐT
(11/02/2011)
19 8
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ
thuật Hà Nội
Trường CĐ GUMI 1 Hàn Quốc Chứng chỉ Tiếng Hàn
5314/BGDĐT-ĐTVNN
(31/8/2010)
20 9
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ
thuật Sài Gòn
Học viện TAFE NSW South
Western Sydney
Úc Trung cấp
Quản trị Kinh doanh và
Công nghệ thông tin
863/QĐ-BGDĐT
(13/02/2009)
21 10
Trường CĐ Kinh tế Kỹ
thuật Công nghiệp 2
Trường CĐ Kỹ thuật Bu-đa-pét Hungary Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ
2112/QĐ-BGDĐT
(02/5/2007)
22 Trường CĐ Kỹ thuật Chisholm Úc Diploma
Quản trị Kinh doanh
Tiếp thị Kinh doanh
1748/QĐ-BGDĐT
(11/5/2010)
23
Tổ chức Edexcel (Văn phòng Nam Á
tại Malaysia)
Anh Cao đẳng Quản trị Khách sạn
5882/QĐ-BGDĐT
(17/12/2010)
24 Học viện FTMSGlobal Singapore
Trung cấp
Cao đẳng
Tài chính Kế toán
2991/QĐ-BGDĐT
(22/7/2011)
25 12
Trường CĐ Sư phạm Cao
Bằng
HV Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cao đẳng Tiếng Trung Quốc
508/BGDĐT-ĐTVNN
(30/01/2011)
26 13
Trường CĐ Sư phạm
Lạng Sơn
HV Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cao đẳng Tiếng Trung Quốc
7267/BGDĐT-ĐTVNN
(29/10/2010)
27 Trường ĐH Staffordshire Anh Cử nhân
Quản trị Kinh doanh quốc tế
Quản lí Tiếp thị
4562/QĐ-BGDĐT
(08/10/2010)
293/QĐ-BGDĐT
(19/01/2012)
28 Trường ĐH Luân Đôn Anh Cử nhân i chính Ngân hàng
4563/QĐ-BGDĐT
(08/10/2010)
393/QĐ-BGDĐT
(20/01/2012)
5
14
6
11
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
29 Trường ĐH Northcentral (NCU) Hoa Kỳ Cử nhân Quản trị kinh doanh
179/QĐ-BGDĐT
(09/01/2007)
30
Trường ĐH Pierre Mendes France -
Grenoble
Pháp Licence
Kinh tế và Quản lí, chuyên
ngành Quản trị Doanh
nghiệp
6189/QĐ-BGDĐT
(26/9/2007)
31
Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật
Liberec
Séc Cử nhân
Hệ thống điều khiển tự
động, Vật liệu và Công
nghệ, Máy và Thiết bị
3621/QĐ-BGDĐT
(30/6/2008)
32 Trường ĐH Oklahoma City Hoa Kỳ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
3455/QĐ-BGDĐT
(12/5/2009)
33 Trường ĐH La Trobe Úc Kỹ Công nghệ thông tin
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
34
Trường ĐH Kỹ thuật Điện St.
Petecbua
Nga Cử nhân Tin học và Kỹ thuật tính toán
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
35 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
36 Viện ĐH Bách Khoa Grenobe Pháp Kỹ Công nghệ thông tin
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
37 Trường ĐH Công nghệ Nagaoka Nhật Bản K Cơ Điện tử
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
38 Trường ĐH Leibniz Hanover Đức
Kỹ
Thạc sĩ
Cơ Điện tử
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
39 Trường ĐH Troy Hoa Kỳ Cử nhân
Khoa học máynh
Quản trị Kinh doanh
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
166/QĐ-BGDĐT
(10/01/2011)
40
ĐH Otto-von-Guericke Magdeburg
(OvGU)
Đức Kỹ Công nghệ Hóa học
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
41
Trường ĐH Khoa học ứng dụng
Lahti
Phần Lan Cử nhân Kinh doanh quốc tế
3043/QĐ-BGDĐT
(27/7/2010)
15
Tải xuống 5,000₫ (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-25 06:59:49
Danh muc truong duoc phe duyet Danh muc truong duoc phe duyet Cơ sở giáo dục Việt NamĐối tác nƣớc ngoàiTên nƣớcVăn bằngChuyên ngànhVăn bản phê duyệtGhi chú 1HV Báo chí và Tuyên truyềnHV Nam QuảngTrung QuốcCử nhânBáo chí8586/QĐ-BGDĐT (25/12/2008) 2HV Báo chí và Tuyên truyềnHV Nam QuảngTrung QuốcThạc sĩBáo chí5303/BGDĐT-ĐTVNN (29/06/2009) 32HV Công nghệ Bưu chính Viễn thôngTrường ĐH Staten Island CSI/CUNUHoa KỳCử nhânKỹ thuật máy tính9598/BGDĐT-ĐTVNN (30/10/2009) 4Tập đoàn Giáo dục TyndaleSingaporeCao đẳngKinh doanh Tài chính6833/QĐ-BGDĐT (28/10/2007) 5Tập đoàn Giáo dục TyndaleSingaporeCử nhân Quản trị lí Tài chính kinh doanh 6833/QĐ-BGDĐT (28/10/2007) 6Trường ĐH BirminghamAnhThạc sĩTài chính Ngân hàng 7355/QĐ-BGDĐT (13/10/2009) 7Trường ĐH Kinh tế và Luật BerlinĐứcThạc sĩKế toán tài chính và quản trị1176/QĐ-BGDĐT (25/3/2011) 8Trường ĐH Jean Moulin 3PhápThạc sĩ Luật, Khoa học Chính trị, Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ và Toàn cầu hóa 6961/QĐ-BGDĐT (16/10/2008) 9Trường ĐH Victoria WellingtonNew ZealandCử nhânQuan hệ quốc tế4389/QĐ-BGDĐT (26/9/2011) 10Trường ĐH Leeds MetropolitanAnhThạc sĩTài chính và Thương mại quốc tế 2284/QĐ-BGDĐT (12/3/2009) 11Trường ĐH Nam Toulon - VarPhápCử nhân thực hành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài Chính 3219/QĐ-BGDĐT (05/8/2010) 12Viện ĐH Hồng KôngHong KongDiploma Kế toán, Quản lí tài chính, Quản trị Kinh doanh và chiến lược 424/QĐ- BGDĐT (27/01/2010) 13Trường ĐH Gloucestershire AnhCử nhân Kế toán và Quản lí Tài chính, Quản trị Kinh doanh và Chiến lược 424/QĐ- BGDĐT (27/01/2010) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƢỚC NGOÀI TT 1 3HV Ngân hàng DANH SÁCH CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƢỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT HV Tài chính5 HV Ngoại giao4 14Trường ĐH Gloucestershire AnhThạc sĩQuản trị kinh doanh2868/QĐ-BGDĐT (16/7/2010) 15Trường ĐH Victoria WellingtonNew ZealandCử nhânQuản trị và Thương mại4254/QĐ-BGDĐT (16/9/2011) 16Trường ĐH Trung Y Dược Thiên TânTrung QuốcCử nhân Y học Cổ truyền2087/QĐ-BGDĐT (14/4/2008) 17Trường ĐH Trung Y Dược Thiên TânTrung QuốcDược sỹ Đại họcĐông dược8526/BGĐT- ĐTVNN (25/9/2009) 187HV Cảnh sát nhân dânTrường ĐH MarylandHoa KỳThạc sĩLãnh đạo trong lĩnh vực Tư pháp 584/QĐ-BGDĐT (11/02/2011) 198Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà NộiTrường CĐ GUMI 1Hàn QuốcChứng chỉTiếng Hàn5314/BGDĐT-ĐTVNN (31/8/2010) 209Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn Học viện TAFE NSW South Western SydneyÚcTrung cấp Quản trị Kinh doanh và Công nghệ thông tin 863/QĐ-BGDĐT (13/02/2009) 2110Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2Trường CĐ Kỹ thuật Bu-đa-pétHungaryCao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ2112/QĐ-BGDĐT (02/5/2007) 22Trường CĐ Kỹ thuật Chisholm ÚcDiploma Quản trị Kinh doanh Tiếp thị Kinh doanh 1748/QĐ-BGDĐT (11/5/2010) 23Tổ chức Edexcel (Văn phòng Nam Á tại Malaysia)AnhCao đẳng Quản trị Khách sạn5882/QĐ-BGDĐT (17/12/2010) 24Học viện FTMSGlobalSingapore Trung cấp Cao đẳng Tài chính Kế toán2991/QĐ-BGDĐT (22/7/2011) 2512Trường CĐ Sư phạm Cao BằngHV Sư phạm Quảng TâyTrung QuốcCao đẳngTiếng Trung Quốc508/BGDĐT-ĐTVNN (30/01/2011) 2613Trường CĐ Sư phạm Lạng SơnHV Sư phạm Quảng TâyTrung QuốcCao đẳng Tiếng Trung Quốc7267/BGDĐT-ĐTVNN (29/10/2010) 27Trường ĐH StaffordshireAnhCử nhânQuản trị Kinh doanh quốc tế Quản lí Tiếp thị 4562/QĐ-BGDĐT (08/10/2010) 293/QĐ-BGDĐT (19/01/2012) 28Trường ĐH Luân ĐônAnhCử nhânTài chính Ngân hàng 4563/QĐ-BGDĐT (08/10/2010) 393/QĐ-BGDĐT (20/01/2012) Trường ĐH Nguyễn Tất Thành HV Tài chính5 14Trường ĐH Anh quốc Việt Nam 6HV Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam 11 29Trường ĐH Northcentral (NCU)Hoa KỳCử nhânQuản trị kinh doanh179/QĐ-BGDĐT (09/01/2007) 30Trường ĐH Pierre Mendes France - GrenoblePhápLicence Kinh tế và Quản lí, chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp 6189/QĐ-BGDĐT (26/9/2007) 31Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật LiberecSécCử nhân Hệ thống điều khiển tự động, Vật liệu và Công nghệ, Máy và Thiết bị 3621/QĐ-BGDĐT (30/6/2008) 32Trường ĐH Oklahoma CityHoa KỳThạc sĩ Quản trị Kinh doanh3455/QĐ-BGDĐT (12/5/2009) 33Trường ĐH La TrobeÚcKỹ sưCông nghệ thông tin3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 34Trường ĐH Kỹ thuật Điện St. PetecbuaNgaCử nhânTin học và Kỹ thuật tính toán3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 35Trường ĐH Victoria WellingtonNew ZealandCử nhânQuản trị Doanh nghiệp3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 36Viện ĐH Bách Khoa GrenobePhápKỹ sưCông nghệ thông tin3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 37Trường ĐH Công nghệ Nagaoka Nhật BảnKỹ sưCơ Điện tử3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 38Trường ĐH Leibniz Hanover Đức Kỹ sư Thạc sĩ Cơ Điện tử3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 39Trường ĐH TroyHoa KỳCử nhân Khoa học máy tính Quản trị Kinh doanh 3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 166/QĐ-BGDĐT (10/01/2011) 40 ĐH Otto-von-Guericke Magdeburg (OvGU)ĐứcKỹ sưCông nghệ Hóa học 3951/QĐ-BGDĐT (28/02/2002) 41Trường ĐH Khoa học ứng dụng LahtiPhần LanCử nhânKinh doanh quốc tế3043/QĐ-BGDĐT (27/7/2010) 15Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 42Trường ĐH Khoa học ứng dụng SaxionHà LanCử nhânKế toán- Tài chính7546/QĐ-BGDĐT (27/11/2007) 43Trường ĐH Khoa học ứng dụng SaxionHà LanKỹ sưKỹ thuật Điện-Điện tử 7546/QĐ-BGDĐT (27/11/2007) 44Trường ĐH Sư phạm Quảng TâyTrung QuốcCử nhânHán ngữ văn học4015/QĐ-BGDĐT (03/8/2007) 45Trrường ĐH Khoa học và Công nghệ Long HoaĐài LoanCử nhân Điện tử viễn thông Khoa học máy tính Kỹ thuật điện Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh quốc tế Tiếng Anh 4858/QĐ-BGDĐT (30/10/2011) 46Trường ĐH BenedictineHoa KỳThạc sĩQuản trị kinh doanh5141/QĐ-BGDĐT (17/8/2009) 47Trường ĐH AssumptionThái LanThạc sĩQuản trị kinh doanh3326/QĐ-BGDĐT (10/8/2011) 48Trường ĐH AssumptionThái LanCử nhân Quản trị kinh doanh Quản trị tiếp thị 3327/QĐ-BGDĐT (10/8/2011) 49Trường ĐH Hồ NamTrung QuốcCử nhân Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh 9071/BGDĐT- ĐTVNN (12/10/2009) 50HV Công nghệ Nam ÚcÚcCao đẳngCông nghệ thông tin & Quản trị Kinh doanh 2845/BGDĐT-HTQT (12/4/2000) 51Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng SaskatchewanCanadaDiplomaQuản trị kinh doanh2993/QĐ-BGDĐT (22/7/2011) 52Trường ĐH SoongsilHàn QuốcThạc sĩQuản trị kinh doanh3557/QĐ-BGDĐT (19/8/2011) 5320Trường ĐH Công nghệ Sài GònTrường ĐH TroyHoa KỳCử nhân Khoa học máy tính Quản trị kinh doanh 5759/QĐ-BGDĐT (14/10/2006) 2187/QĐ-BGDĐT (25/5/2011) 5421Trường ĐH Cửu LongTrường ĐH ThomasHoa KỳCử nhânQuản trị kinh doanh5236/QĐ-BGDĐT (21/10/2011) 5522Trường ĐH Dân lập Phương ĐôngHumanagersÚc DiplomaQuản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin 8231/QĐ- BGDĐT (27/12/2007) Trường ĐH Tôn Đức Thắng16 17Trường ĐH Bình Dương 18Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 19Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 5623Trường ĐH Điện lựcHọc viện Chisholm Úc Cao đẳng Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin 7672/QĐ-BGDĐT (26/12/2006) 57Trường CĐ Guillford Trường ĐH SurreyAnh Cao đẳng Cử nhân Kinh doanh 4309/QĐ-BGDĐT (25/6/2009) 6082/BGDĐT-ĐTVNN (23/9/2010) 58Trường CĐ Guillford AnhCao đẳngCông trình6056/QĐ-BGD ĐT (31/11/2011) 59Trường ĐH VictoriaÚcThạc sĩPhương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2946/QHQT (18/4/1998) 60Trường ĐH La TrobeÚcCử nhânQuản trị Kinh doanh 796/VPCP (21/02/2003) 61Trường ĐH La TrobeÚcThạc sĩQuản trị Kinh doanh 4657/QHQT (25/6/2003) 62Trường ĐH LouvainBỉThạc sĩ Pháp ngữ5062/QĐ-BGDĐT (12/8/2009) 63Trường ĐH Central Lancashire AnhThạc sĩThiết kế Hệ thống thông tin 947/QĐ-BGDĐT (09/3/2010) 64Trường ĐH Claude Bernard Lyon IPhápCử nhân Khoa học và Công nghệ, ngành Toán học 5197/QĐ-BGDĐT (13/8/2008) Hết hạn hoạt động 65Trường ĐH Claude Bernard Lyon IPhápThạc sĩ Thực hành Khoa học, Công nghệ, Y tế5197/QĐ-BGDĐT (13/8/2008) 66ĐH Paris 12 - Val De MarnePhápCử nhânKinh doanh Quốc tế7759/QĐ-BGDĐT (22/10/2009) 67Trường CĐ ManchesterAnhCao đẳng Kinh doanh5030/QĐ-BGDĐT (05/11/2010) 68Trường ĐH Công nghệ SwinburneÚcTrung cấpThiết kế mỹ thuật2707/QĐ-BGDĐT (01/4/2009) 69Trường ĐH Công nghệ SwinburneÚcCử nhânThiết kế mỹ thuật công nghiệp 2707/QĐ-BGDĐT (01/4/2009) 70Trường ĐH Công nghệ SwinburneÚcTrung cấp Xây dựng2708/QĐ-BGĐT (01/4/2009) 71Trường ĐH Công nghệ SwinburneÚcKỹ sưXây dựng dân dụng2708/QĐ-BGĐT (01/4/2009) 25Trường ĐH Hà Nội 24Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM 26Trường ĐH Hoa Sen 27Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM 72Trường ĐH Khoa học Ứng dụng SaxionHà LanCử nhânTài chính Kế toán3039/QĐ-BGDĐT (26/7/2011) 73Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế LâmTrung QuốcCử nhân Quản trị kinh doanh Tài chính 3040/QĐ-BGDĐT (26/7/2011) 74Trường ĐH ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận