de thi khao sat hoc sinh gioi tieng viet lop 5.doc

Lượt xem: 1
Số trang: 1
Mã số: 110021
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN : TIẾNG VIỆT
( thời gian làm bài 90 phút – không kể thời gian giao đề )
I.Phần Tiếng Việt: 8 điểm
Câu 1 : Nghĩa của hai cụm từ Công dân danh dựDanh dự công dângì khác
nhau? Đặt câu với một trong hai cụm từ đó ?
Câu 2 : Dựa vào thành phần cấu tạo để phân loại các câu dưới đây, xác định TN, CN, VN
của mỗi câu:
a. Chúng tôi vui mừng giữa khung cảnh hực đỏ của đất của những chùm chôm
chôm, trái dừa lửa ráng chiều.
b. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ mái tóc xõa
ngang vai của Thủy; nhũng sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm cho bàn chân nhỏ
của em ướt lạnh.
Câu 3 : Tìm quan hệ từ và nêu rõ tác dụng của mỗi quan hệ từ trong câu văn sau :
“ Hằng ngày bằng tinh thần và ý chí vươn lên , dưới trời nắng gay gắt hay trong
tuyết rơi , hàng triệu trẻ em trên thế giới cùng đi học.”
Câu 4 : Tả một buổi chiều trên sông Hương, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết :
Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong phố, thả khói
nghi ngút cả một vùng tre trúc trê mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng
của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt
sông nghe như rộng hơn.”
Đoạn văn trên có những hình ảnh và âm thanh nào có sức gợi tả sinh động? Những
hình ảnh và âm thanh đó gợi tả được điều gì?
Câu 5 : Mỗi đồ vật trong gia đình đều có ích, nó như một người bạn gắn bó với chúng ta.
Hãy tả một đồ dùng trong nhà đã gắn bó với em
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-16 13:35:12
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN : TIẾNG VIỆT ( thời gian làm bài 90 phút – không kể thời gian giao đề ) I.Phần Tiếng Việt: 8 điểm Câu 1 : Nghĩa của hai cụm từ “ Công dân danh dự ” và “ Danh dự công dân ” có gì khác nhau? Đặt câu với một trong hai cụm từ đó ? Câu 2 : Dựa vào thành phần cấu tạo để phân loại các câu dưới đây, xác định TN, CN, VN của mỗi câu: a. Chúng tôi vui mừng giữa khung cảnh hực đỏ của đất của những chùm chôm chôm, trái dừa lửa ráng chiều. b. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy; nhũng sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm cho bàn chân nhỏ bé của em ướt lạnh. Câu 3 : Tìm quan hệ từ và nêu rõ tác dụng của mỗi quan hệ từ trong câu văn sau : “ Hằng ngày bằng tinh thần và ý chí vươn lên , dưới trời nắng gay gắt hay trong tuyết rơi , hàng triệu trẻ em trên thế giới cùng đi học.” Câu 4 : Tả một buổi chiều trên sông Hương, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết : “ Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trê mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn.” Đoạn văn trên có những hình ảnh và âm thanh nào có sức gợi tả sinh động? Những hình ảnh và âm thanh đó gợi tả được điều gì? Câu 5 : Mỗi đồ vật trong gia đình đều có ích, nó như một người bạn gắn bó với chúng ta. Hãy tả một đồ dùng trong nhà đã gắn bó với em
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận