Truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp.

Số trang: 3
Mã số: 109460
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-01 13:40:20
BI KỊCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG “LẠC LÕNG” VỀ ĐÂU…? Một lối kể cổ điển, có đầu có đuôi, câu văn đơn sơ, dễ hiểu, “Tướng về hưu” được xem là một tác phẩm văn học nổi tiếng kể về một vị tướng trong quân ngũ anh dũng chiến đấu trên chiến trường thì nay lại “lạc lõng” trong chính ngôi nhà của mình. Và cái chết ở tuổi 70 với ông dường như đã được báo trước. Bi kịch xâu chuỗi Truy n ng nệ ắ “ T ng v h uướ ề ư ” c a Nguy n Huy Thi p.ủ ễ ệ BI K CH GI A Đ I TH NG Ị Ữ Ờ ƯỜ “L C LÕNG” V ĐÂU…? Ạ Ề M t l i k c đi n, có đ u có đuôi, câu văn đ n s , d hi u, “T ng v ộ ố ể ổ ể ầ ơ ơ ễ ể ướ ề h u” đ c xem là m t tác ph m văn h c n i ti ng k v m t v t ng trong quân ư ượ ộ ẩ ọ ổ ế ể ề ộ ị ướ ngũ anh dũng chi n đ u trên chi n tr ng thì nay l i “l c lõng” trong chính ngôi ế ấ ế ườ ạ ạ nhà c a mình. Và cái ch t tu i 70 v i ông d ng nh ủ ế ở ổ ớ ườ ư đã đ c báo tr c.ượ ướ Bi k ch xâu chu i ị ỗ Không ph i b ng d ng mà “T ng v h u” l i mang m t b c c ng n g n, ả ỗ ư ướ ề ư ạ ộ ố ụ ắ ọ xâu chu i nh v y. Nh ng đo n vô cùng ng n g n, ti t ki m đ n m c t i đa v ỗ ư ậ ữ ạ ắ ọ ế ệ ế ứ ố ề câu ch nh ng v n giúp ng i đ c hình dung đ c cu c s ng c a truy n. M t k t ữ ư ẫ ườ ọ ượ ộ ố ủ ệ ộ ế c u xâu chu i đ c ti p di n theo trình t th i gian, t nh ng nh nh t đ i ấ ỗ ượ ế ễ ự ờ ừ ữ ỏ ặ ờ th ng nh ch a hài hòa v i cu c s ng, nh ng mâu thu n nh này sinh gi a ườ ư ư ớ ộ ố ữ ẫ ỏ ữ nh ng m i quan h trong gia đình đ n cao trào trong di n bi n tâm lý. Ông l c ữ ố ệ ế ễ ế ạ lõng trong ngôi bi t th khá sang tr ng vào cu i nh ng năm tám m i c a th k ệ ự ọ ố ữ ươ ủ ế ỷ tr c, v cu c s ng không đ n n i nào nh ng không hòa nh p đ c vào cu c ướ ề ộ ố ế ỗ ư ậ ượ ộ s ng chung mà ông là m t th gi i riêng. Đi u này d n đ n nh ng h qu là tuy ố ộ ế ớ ề ẫ ế ữ ệ ả có m i quan h ru t th t nh ng l i nhìn nhau nh ng i xa l . ố ệ ộ ị ư ạ ư ườ ạ Đ c “T ng v h u” không ít ng i ng nh n, xem t ng Thu n là bi u ọ ướ ề ư ườ ộ ậ ướ ấ ể t ng c a m t th i oanh li t, v h u nên không theo k p v i nh p s ng hi n đ i, ượ ủ ộ ờ ệ ề ư ị ớ ị ố ệ ạ b l c lõng tr c cu c s ng b n b , ph c t p, nh nhăng trong m t xã h i đang ị ạ ướ ộ ố ộ ề ứ ạ ố ộ ộ chuy n mình t c ch t p trung bao c p sang n n kinh t th tr ng. Câu nói ể ừ ơ ế ậ ấ ề ế ị ườ “Sao tôi c nh l c loài” d ng nh ch ng minh cho nh n đ nh trên. Ông sinh ra ứ ư ạ ườ ư ứ ậ ị trong th i chi n tranh và b c vào cu c chi n nh m t t t y u. Sau nhi u năm ờ ế ướ ộ ế ư ộ ấ ế ề c m súng đánh nhau, l i qua nhi u đ t rèn quân ch nh cán, nh t là th i kỳ ôn ầ ạ ề ợ ỉ ấ ờ nghèo k kh , t cáo t i ác đ a ch , c ng hào, h ý th c d n d n hình thành, đã ể ổ ố ộ ị ủ ườ ệ ứ ầ ầ t o nên m t nhân cách ạ ộ s ng. Đ ng hành v i h ý th c là t duy chi n tranh.ố ồ ớ ệ ứ ư ế Ng i lính coi chi n đ u v i k thù là l s ng c a ng i cách m ng, nên ôngườ ế ấ ớ ẻ ẽ ố ủ ườ ạ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận