Kỹ thuật tính toán kết cấu làm bằng vật liệu Sandwich và nhiều lớp bằng phần tử hữu hạnKỹ thuật tính toán kết cấu làm bằng vật liệu Sandwich và nhiều lớp bằng phần tử hữu hạn

Lượt xem: 7
Số trang: 132
Mã số: 107102
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 132
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 7,000₫ (132 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-19 17:58:53
— Xem thêm —
Bình luận