Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lượt xem: 3
Số trang: 26
Mã số: 103150
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 26
Sao chép
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN THANH
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
số: 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2013
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY
Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Phản biện 2: PGS. TS. ĐỖ VĂN VIỆN
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận n tốt nghiệp
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hp tại Đại học Đà Nng vào ngày 01
tháng 03 năm 2013.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
MĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cây cà phê được người dân ở Ethiopia phát hiện ra đầu tiên. Vào
thế k th14, những người buôn lđã mang cà phê t Ethiopia
sang vùng Rập, sau đó được trồng các nước thuộc Châu Mỹ,
Châu Á. Hiện nay, cây phê được trồng tại hơn 50 quốc gia trên thế
giới (Wikipedia, 2007). y cà phê được phân thành ba dòng chính
cà phê chè (Arabica), cà phê vối (Robusta) và cà phê mít (Excelsa). Cà
phê Robusta được đánh giá thấp n so với cà phê Arabica do chất
lượng thấp hơn giá cả theo đó cũng rẻ n. Các ớc trồng cà phê
chè chyếu Brazil, Ethiopia, Colombia, Kenya, Mexico Ấn Độ.
Các nước trồng cà phê vối chủ yếu là Vit Nam, Bờ Biển Ngà,
Indonesia Uganda, trong đó Vit Nam là quốc gia đứng đầu về sản
xuất, xuất khẩu mặt hàng này.
Tri qua hơn 100 năm kể từ năm 1850 khi người Pháp đưa cây
cà phê vào Việt Nam, đến nay, diện tích cà phê cả nước trên 500 ngàn
ha sản lượng lên đến hơn 1 triệu tấn (ICO, Cục thống kê ca c
Tỉnh), năng suất đạt 2 tấn/ha. Cà phê Việt Nam đã xut khẩu sang 86
nước và vùng lãnh th (Báo điện tử Vinanet, 2011) với kim ngạch
xuất khẩu trong m 2011 đạt trên 2,7 tUSD (Tổng cục Hải quan,
2012). Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai. Riêng phê Robusta,
Vit Nam đứng trên cBrazil và trthành nhà xuất khẩu mặt hàng
này lớn nhất thế giới. Chỉ trong vòng 9 năm, từ 1994 đến 2002, cây cà
phê đã to công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 800 nghìn người và
gián tiếp cho khoảng một triệu người (VOCOFA, 2010). Mc dù khi
lượng xuất khẩu cà phê vối của Việt Nam đã đạt đến mức cao nhưng
lại vấp phải những vấn đ nang giải liên quan đến chất lượng, tiêu
chuẩn. Theo VICOFA (2010), cà phê b loại thải nguồn gốc từ
Tải xuống 7,000₫ (26 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-15 14:55:10
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 2: PGS. TS. ĐỖ VĂN VIỆN Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 03 năm 2013. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cây cà phê được người dân ở Ethiopia phát hiện ra đầu tiên. Và o thế kỷ thứ 14, những người buôn nô lệ đã mang cà phê từ Ethiopia sang vùng Ả Rập, sau đó nó được trồng ở các nước thuộc Châu Mỹ, Châu Á. Hiện nay, cây cà phê được trồng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới (Wikipedia, 2007). Cây cà phê được phân thành ba dòng chính là cà phê chè (Arabica), cà phê vối (Robusta) và cà phê mít (Excelsa). Cà phê Robusta được đánh giá thấp hơn so với cà phê Arabica do có chất lượng thấp hơn và giá cả theo đó cũng rẻ hơn. Các nước trồng cà phê chè chủ yếu là Brazil, Ethiopia, Colombia, Kenya, Mexico và Ấn Độ. Các nước trồng cà phê vối chủ yếu là Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Indonesia và Uganda, trong đó Việt Nam là quốc gia đứng đầu về sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này. Trải qua hơn 100 năm kể từ năm 1850 khi người Pháp đưa cây cà phê vào Việt Nam, đến nay, diện tích cà phê cả nước trên 500 ngàn ha và sản lượng lên đến hơn 1 triệu tấn (ICO, Cục thống kê của các Tỉnh), năng suất đạt 2 tấn/ha. Cà phê Việt Nam đã xuất khẩu sang 86 nước và vùng lãnh thổ (Báo điện tử Vinanet, 2011) với kim ngạch xuất khẩu trong năm 2011 đạt trên 2,7 tỉ USD (Tổng cục Hải quan, 2012). Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai. Riêng cà phê Robusta, Việt Nam đứng trên cả Brazil và trở thành nhà xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới. Chỉ trong vòng 9 năm, từ 1994 đến 2002, cây cà phê đã tạo công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 800 nghìn người và gián tiếp cho khoảng một triệu người (VOCOFA, 2010). Mặc dù khối lượng xuất khẩu cà phê vối của Việt Nam đã đạt đến mức cao nhưng lại vấp phải những vấn đề nang giải liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn. Theo VICOFA (2010), cà phê bị loại thải có nguồn gốc từ 2 Việt Nam chiếm 80% trong tổng số cà phê xuất khẩu của thế giới. Rất nhiều lô hàng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam đã bị từ chối nhập tại cảng của các nước do vấn đề về chất lượng hoặc nếu khách hàng đồng ý nhập thì chúng ta phải chịu giá thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên, cà phê ít được chế biến ướt, chỉ tập trung theo phương pháp cổ truyền như phơi khô, xát vỏ nên màu sắc cà phê nhân không đẹp, tỷ lệ hạt bị dập,vỡ cao, đó là ...
— Xem thêm —
Bình luận