Nhúng
Toàn màn hình
/ 80
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (80 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-10 03:04:07
Lời mở đầu 1.Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài. Lao động là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của con người.Không có lao động thì con người không có các giá trị vật chất cũng như các giá trị tinh thần để tồn tại và phát triển.Với vai trò đó, thì ở xã hội nào, chế độ nào hoạt động lao động cũng không thể thiếu được trong cuộc sống của con người Và nếu xét theo tiến trình lịch sử phát triển của xã hội thì NSLĐ càng ngày càng tăng lên, và con người ngày càng tạo ra được nhiều giá trị sản phẩm mới. Nhưng nếu lại xét trong mỗi xã hội, mỗi chế độ thì không phải lúc nào NSLĐ cũng tăng đều đặn và NSLĐ giữa các nước cũng có sự khác nhau, thậm chí xét trong một lãnh thổ quốc gia thì cũng có sự khác nhau về NSLĐ giữa các vùng, các nghành .Vậy làm thế nào để lao động của con người có năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả cao.Tất nhiên để làm được điều này chúng ta phải giải thích taị sao lại có sự khác nhau đó.Có rất nhiều nguyên nhân ở đây như do sự phát triển không đồng đều về Khoa học- kỹ thuật, có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên . và một trong số đó là do có sự khác nhau về động lực lao động của người lao động.Nói tới cụm từ tạo động lực lao động, hẳn còn rất nhiều người còn mơ hồ nhưng đây là một trong những hoạt động quan trọng của Quản trị nhân lực trong một tổ chức, nó có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình lao động của người lao động (NLĐ), tới sự gắn bó với công việc , lòng trung thành và sự cống hiến hết mình của NLĐ với tổ chức. Qua ba tháng thực tập tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt 19/5 Hà Nội, em có điều kiện làm quen với môi trường làm việc của Công ty, được tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cũng như các hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty.Nhìn chung các mặt đều tốt nhưng có một vấn đề còn tồn tại, gây nhiều trăn trở đối với ban lãnh đạo công ty đó là tình trạng có một bộ phận người lao động rời bỏ công ty sau một khoảng thời gian ngắn đến làm việc.Vậy công tác quản trị nhân lực của Công ty còn tồn tại những hạn chế gì, và theo em hạn chế đó là do công tác tạo động lực lao đông tại công ty chưa được chú trọng.Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt 19/5 Hà Nội là một trong những công ty có quy mô lớn trong ngành dệt may Việt Nam, bao gồm 4 Nhà máy trực thuộc: 1. Nhà máy sợi Hà Nội -Thành lập ngày 10-10 năm 1998 2. Nhà máy dệt Hà Nội -Thành lập ngày19 tháng 5 năm 1960 3.Nhà máy dệt Hà Nam -Thành lập ngày 14 tháng 4 năm 2005 4. Nhà máy may thêu Hà Nội -Thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2002 MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Phần I: Cơ sở lý luận chung về động lực lao động. 4 I. Các học thuyết tạo động lực lao động 4 1.Học thuyết về thứ bậc nhu cầu của A.Maslow 4 1.1Nội dung 4 1.2Đánh giá ưu, nhược điểm của học thuyết. 5 1.2.1 Ưu điểm 5 1.2.2Nhược điểm 5 2.Học thuyết tăng cường tích cực của B.F. Skinner. 6 2.1Nội dung 6 2.2Đánh giá ưu, nhược điểm của học thuyết. 6 2.2.1 Ưu điểm 6 2.2.2 Nhược điểm 6 3.Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 7 3.1Nội dung 7 3.2Đánh giá ưu, nhược điểm của học thuyết. 7 3.2.1 Ưu điểm 7 3.2.2 Nhược điểm 7 4.Học thuyết Hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg 7 4.2 Đánh giá ưu, nhược điểm 8 4.2.1 Ưu điểm 8 4.2.2 Nhược điểm 8 II.Động lực lao động 9 1.Khái niệm và đặc điểm. 9 1.1 Khái niệm. 9 1.2 Đặc điểm 10 2.Phân biệt giữa động cơ lao động với động lực lao động. 10 2.1Giống nhau 10 2.2Khác nhau 10 III.Tạo động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo động lực lao động. 12 1.Khái niệm tạo động lực lao đ ộng. 12 2Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo động lực lao động 13 2.1Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động 13 2.1.1Hệ thống nhu cầu. 13 2.1.2 Quan niệm về giá trị bản thân. 13 2.1.3Trình độ, năng lực của người lao động. 13 2.1.4Phẩm chất, tâm lý cá nhân người lao động. 13 2.1.5Thái độ của người lao động đối với Công ty và công việc của mình. 14 2.2Nhóm nhân tố thuộc về công việc 14 2.2.1Nội dung công việc 14 2.2.2Điều kiện lao động 14 2.3Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức. 14 2.3.1Triết lý quản lý của công ty 14 2.3.2 Mục tiêu, chiến lược của tổ chức. 15 2.3.3 Văn hoá của tổ chức 15 2.3.4 Bầu không khí tâm lý xã hội trong tổ chức 15 2.3.5 Các chính sách, biện pháp cụ thể liên quan đến người lao động. 15 3.Các biện pháp tạo động lực lao động. 15 3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao động. 15 3.2.Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 16 3.3. Kích thích lao động. 16 V.Vai trò của tạo động lực lao động. 19 1.Đối với người lao động . 19 2.Đối với tổ chức. 19 3.Đối với xã hội 19 Phần II: Thực trạng công tác tạo động lực lao động tại Nhà máy Sợi Hà Nội 21 I. Tổng quan về Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt 19/5 Hà Nội và Nhà máy Sợi Hà Nội. 21 A1.Giới thiệu tổng quan, lịch sử hình thành và phát triển. 21 A1.1. Giới thiệu tổng quan về cơ sở thực tập. 21 A1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. 21 1. Giai đoạn 1959-1964. 21 2. Giai đoạn 1965-1988. 21 3. Giai đoạn 1989-1999. 22 4. Giai đoạn 2000-Nay(2007). 22 A2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty và chức năng từng bộ phận 23 A2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 23 A2.2. Sơ đồ tương tác giữa các quá trình trong công ty 26 A3.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 28 A3.1. Đặc điểm về lao động của ...
— Xem thêm —
Bình luận