Tài liệu

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 46327     Tải về: 544     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 71
Tài liệu 100 bài tập Turbo  Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS - tài liệu, sách iDoc.Vn100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS,Các trường THCS đang có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đề tự chọn khi mà cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học…
background image

100 bài tập Turbo Pascal                                                                                          

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

***    **

   

                                         

(Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học 

dành cho học sinh THCS)

                               

Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn                                          Trang 1

Quế Sơn, tháng 11 năm 2010

background image

100 bài tập Turbo Pascal                                                                                          

GIỚI THIỆU TÓM TẮT TẬP TÀI LIỆU

1. Sự cần thiết:

Các trường THCS đang có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đề tự 

chọn khi mà cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học môn học này được trang bị ngày 
càng tốt hơn. Rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, lãnh đạo các trường muốn bản thân, 
con mình, học sinh mình tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn tin học (Kỳ thi tin học trẻ, 
Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9...) bởi tính mới mẻ, hấp dẫn, thiết thực của bộ môn. Lần đầu 
tiên bộ môn tin học được đưa vào dạy học tại các trường THCS nên tài liệu bồi dưỡng cho 
học sinh giỏi dành cho học sinh THCS hầu như chưa có. Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng tại 
các trường, tập tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học cấp THCS với tên gọi 100 bài 
tập Turbo Pascal
 được bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Quế Sơn biên soạn.

2. Nội dung:
 

Tập tài liệu được biên soạn theo định hướng 10 x 10. Nội dung bồi dưỡng được 

chia làm 10 chương. Mỗi chương gồm tóm tắt lý thuyết và 10 bài tập xoay quanh nội dung 
của chương. Mỗi bài tập được trình bày theo cấu trúc:

a. Đề bài.
b. Hướng dẫn, thuật toán.
c. Mã chương trình.
d. Nhận xét: Nhấn mạnh nội dung mới, quan trọng cần nắm sau khi thực hiện bài 

tập, giải quyết bài toán theo thuật toán khác, điểm được và chưa được của thuật toán ...

Nội dung các bài tập ở các chương đã được lựa chọn theo hướng kế thừa, tăng dần 

độ khó. Nhiều bài toán cần giải quyết trong thực tế được đưa vào các bài tập nhằm tăng 
hướng thú học tập ....

Hầu hết các bài tập có độ khó vừa phải, phù hợp với nội dung bồi dưỡng ở cấp 

trường. Nội dung liên quan với môn toán và các môn khác từ lớp 8 trở xuống. Nội dung 
bồi dưỡng được chia thành 10 chương như sau:
Lớp 8:

I. Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vào ra.
II. Cấu trúc lựa chọn:  if … then … else

Case ... of ...

III. Cấu trúc lặp với số lần lặp đã biết: For … to … do
IV. Cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết.
V. Dữ liệu kiểu mảng (một chiều).
VI. Chương trình con.
VII. Chuyên đề: Tính chia hết- Số nguyên tố.
VIII. Chuyên đề dãy con.
IX. Chuyên đề chữ số - hệ cơ số.
X. Chuyên đề đa thức.

3. Đề nghị:

Chắc chắn tập tài liệu cần hiệu chỉnh, bổ sung để có thể đưa vào sử dụng. Rất 

mong Hội đồng thẩm định cho y kiến cụ thể về:
- Những hiệu chỉnh về cấu trúc của tập tài liệu.

Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn                                          Trang 2

background image

100 bài tập Turbo Pascal                                                                                          

- Những nội dung cần bổ sung thêm, những nội dung cần giảm bớt cho phù hợp với thực 
tế bồi dưỡng tại các đơn vị trường.
- Đề xuất các bài tập hay hơn để thay thế cho các bài tập đã có ở tập tài liệu. Các bài tập 
mà tập tài liệu còn thiếu.

CHƯƠNG I

Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn                                          Trang 3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS

Các trường THCS đang có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đề tự chọn khi mà cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học môn học này được trang bị ngày càng tốt hơn. Rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, lãnh đạo các trường muốn bản thân, con mình, học sinh mình tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn tin học(Kỳ thi tin học trẻ, Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9...)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 299 Lượt xem: 114765
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1273 Lượt xem: 48031
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 543 Lượt xem: 46242
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 247 Lượt xem: 20671
sách học excel 2003 Lượt tải: 213 Lượt xem: 19789
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 213 Lượt xem: 19789
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 125 Lượt xem: 19402
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14201
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12048
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 41 Lượt xem: 11735