NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ SỐ 41-NQ-TW NGÀY 15/11/2004
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ SỐ 41-NQ-TW NGÀY 15/11/2004 VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC.
CHỈ THỊ SỐ 36/CT-TW NGÀY 25-6-1998 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Chỉ thị Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Thông tư 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính
Thông tư 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đ
Thông tư Số: 130 /2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
Thông báo số 01/TB-VPCP
Thông báo số 01/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam và việc chuẩn bị dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Ch
Thông báo số 01/2009/TB-LPQT
Thông báo số 01/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
Danh mục: Văn hóa xã hội
Thông báo số 01/TB-KBNN
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 01 NĂM 2012
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚINgày 22 tháng 10 năm 2010, Bộ Chính trị (khóa X) ban hàn
Thông báo 161/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 161/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2009
Thông báo 63/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 63/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009
Thông báo 123/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 123/TB-BTC của Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2009
Thông báo 147/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 147/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2009
Thông báo 213/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 213/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2009
Thông báo 28/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 28/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2009
Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sả
Thông báo 193/TB-BTC của Bộ Tài chính
Thông báo 193/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2009
Bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế (Phụ lục: 01/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) )
Bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế (Phụ lục: 01/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) )Trích từ: http://www.kilobooks.com
Thông báo số 3428/ TB-LĐTBXH của Bộ lao động
Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương, ngày 7 tháng 9 năm 2009, đồng chí Đàm Hữu Đắc- Thứ trưởng Bộ lao động- Thương binh và xã hội đã
Danh mục: Lĩnh vực khác
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang