Tuyển Tập Truyện Ma Của Người Khăn Trắng - Tập 1

Tác giả: Người Khăn Trắng
Thể loại: Chưa phân loại
Số chương/hồi: 21idoc
Thích
0
Lượt đọc: 2816
Mô tả: Từ cổ thiên kim, trên cõi dương gian có biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt mờ ảo về cõi âm. Cõi huyền bí, hư hư, ảo ảo ấy cho đến nay cũng là những câu chuyện từ cõi người mà ra. Bởi vậy, hầu như những chuyện ma quái lưu truyền trong dân gian, hay viết thành sách nổi tiếng như “Liêu trai chí dị” (Trung Quốc), “Truyền kỳ mạn lục” (Việt Nam) và nhiều cuốn sách khác đều như thể là hiện thân phía âm bản của thế giới con người.
Từ khóa:
Bình luận