Tập Truyện Ngắn Tô Hoài

Tác giả: Tô Hoài
Thể loại: Chưa phân loại
Số chương/hồi: 37idoc
Thích
0
Lượt đọc: 1685
Mô tả: Lúc nào lão Đợ cũng cởi trần, đóng cái khố một, bằng mảnh bẹ chuối khô quấn đuôi lươn. Ngày trước lão cao lực lưỡng, bây giờ hai hõm vai nhô ra như cái mấu đòn gánh. Người ta hay đùa lão Đợ kiếp trước ông là ông Thiên Lôi phải trời đày xuống trần nên mới khỏe chịu nắng chịu gió thế.
Từ khóa:
Bình luận