Sửa Đổi Lề Lối Làm Việc

Tác giả: Hồ Chí Minh
Thể loại: Tôn giáo - Triết học
Số chương/hồi: 7
Thích
0
Lượt đọc: 4534
Mô tả: I PHÊ BÌNH VÀ SỬA CHỮA 1. Cán bộ và đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập . Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa.
Từ khóa:
Bình luận