Nữ Quái Sân Trường

Tác giả: Trầm Nhi
Thể loại: Chưa phân loại
Số chương/hồi: 8
Thích
0
Lượt đọc: 1431
Mô tả: Không ngày nào ồn ào hơn ngày khai trường. Trên thì trời, còn dưới sân thì toàn màu trắng. Màu trắng, màu của các thiên thần, của hoa nhài và của cả mây...
Từ khóa:
Bình luận