Luận Bảo Vương Tam Muội

Tác giả: Sa Môn Diệu Hiệp
Thể loại: Tôn giáo - Triết học
Số chương/hồi: 30
Lượt đọc: 3053
Mô tả: Phật giáo đến Việt-Nam và chan hòa với dân tộc như nước với sữa. Trải dài suốt hơn 2000 năm lịch sử, tư tưởng Phật giáo đã thấm sâu vào tâm huyết cốt tủy của người dân Việt, từ suy tư cho đến ngôn ngữ, nếp sống phong tục v.v... khía cạnh nào cũng bàng bạc mang chất liệu Phật giáo. Do đó có thể nói Phật giáo nằm trong lòng dân tộc, ươp thấm sâu đậm tâm hồn người Việt và đã trở thành truyền thống văn hóa tín ngưỡng dân tộc.
Bình luận