Bác Sĩ AiBôLít

Tác giả: CoócNây TruCốpXki
Thể loại: Chưa phân loại
Số chương/hồi: 5idoc
Thích
0
Lượt đọc: 2262
Mô tả: Bác sĩ và muông thú của ông Ngày xưa, có một ông bác sĩ hiền lành, tốt bụng, tên là Ai-bô­lít. Ông có một người em gái độc ác là mụ Vác-va-ra. Trên đời này bác sĩ yêu thú nhất. Ông nuôi thỏ rừng trong phòng, sóc ở trong tủ áo. Quạ thì ở tủ chè. Nhím lông nhọn hoắt ở trên đi-văng. Còn chuột bạch thì sống trong hòm.
Từ khóa:
Bình luận