Ba Đỉnh Cao Thơ Mới

Tác giả: Chu Văn Sơn
Thể loại: Chưa phân loại
Số chương/hồi: 5idoc
Thích
0
Lượt đọc: 3446
Mô tả: Sinh thời, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính chả mặn mà lắm về con đường nghệ thuật của nhau. Phát biểu về nhau, đây đó, cũng có những lời cơm chưa thật lành canh chưa thật ngọt. Âu đó cũng là sự thường. Xác tín nghệ thuật vốn là những chuyện hoàn toàn chủ quan, mà những cá tính lớn lại vẫn thường cực đoan.
Từ khóa:
Bình luận